Privacy Policy

Who we are

Ons website adres is: https://www.pedicurepraktijkhealthyfeet.nl.

Voor cliënten

Welke gegevens noteer ik van cliënten:

 • NAW-gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres.
 • BSN-nummer en verzekeringsgegevens indien nodig voor facturering.
 • Informatie over voetklachten en de uit te voeren behandeling.
 • Relevante medische gegevens voor de behandeling, zoals allergieën, diabetes, en het gebruik van bloedverdunners.

Van wie ontvang ik deze gegevens:

 • Rechtstreeks van de cliënt.

Hoe ontvang ik de gegevens:

 • Mondeling of schriftelijk van de cliënt tijdens het eerste consult.

Hoe sla ik gegevens op:

 • Cliëntgegevens worden genoteerd op de behandelkaart in de pedicurepraktijk.

Calamiteiten Risico op gegevensverlies is tweeledig mogelijk:

 • Diefstal van behandelkaarten.
 • Hacking van computer/telefoon.

Bescherming:

 • Behandelkaarten worden bewaard in een afgesloten ruimte.
 • Regelmatige wijziging van sterke wachtwoorden.
 • Gebruik van antivirussoftware.

Werkwijze:

 • Afspraken kunnen telefonisch/WhatsApp door cliënten en mijzelf gemaakt en indien nodig gewijzigd worden.
 • Verwijsbrieven voor podotherapeuten worden bij voorkeur direct aan de cliënt meegegeven.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.